DLA PUBLIKÁCIÓK

 

KÖZÖSSÉG ÉS ÉPÍTÉSZET
BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2011/12

A BME Építőművészeti Doktori Iskola évente megjelenő szerkesztett
FELELŐS KIADÓ: Cságoly Ferenc DLA, DSc
SZERKESZTETTE: Szabó Levente DLA

A kötetben szereplő valamennyi program és kutatás az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0009 című projekt támogatásával valósult meg.
© 2012 BME Építőművészeti Doktori Iskola

További információ: www.dla.bme.hu

 

„A KICSI SZÉP”
BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2012/13

A BME Építőművészeti Doktori Iskola évente megjelenő szerkesztett
FELELŐS KIADÓ: Cságoly Ferenc DLA, DSc
SZERKESZTETTE: Szabó Levente DLA

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP- 4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Valamennyi közölt szöveg és képanyag a BME Építőművészeti Doktori Iskola szellemi tulajdona.
© 2013 BME Építőművészeti Doktori Iskola

További információ: www.dla.bme.hu